El passat 5 de febrer, el Consell de Ministres va aprovar el Reial decret 72/2019, on es regulen les bases del Programa d’incentius a la mobilitat eficient i sostenible (MOVES).

Què és el Pla MOVES?
A través del Pla MOVES es destinen 45 milions d’euros a:

 • Incentivar la compra de vehicles alternatius.
 • Instal·lar infraestructures de recàrrega de vehicles elèctrics.
 • Instal·lar sistemes de préstec de bicicletes elèctriques.
 • Implantar plans de transport als centres de treball. 

Qui en són els beneficiaris?

 • Professionals autònoms
 • Persones físiques
 • Comunitats de propietaris
 • Empreses privades
 • Entitats locals i entitats públiques vinculades a les locals
 • Administracions de les comunitats autònomes
 • Altres entitats públiques vinculades a l’Administració general de l’Estat

Quins en són els requisits?
Per a les adquisicions de vehicles nous M1 o N1, és necessari que el titular hagi estat propietari durant un mínim de 12 mesos d’un vehicle M1 de més de 10 anys d’antiguitat, o d’un N1 de més de 7 anys. El vehicle lliurat haurà de ser desballestat. 

A l’entrada en vigor del Reial decret, el vehicle en qüestió haurà d’haver tingut en vigor la inspecció tècnica (ITV). D’altra banda, el vehicle incentivat ha de constar a la base de vehicles de l’IDAE. 

El màxim de vehicles per destinatari és de 30, amb excepció dels particulars, que tan sols poden adquirir un vehicle. 

Quina és la quantia dels ajuts?
Els ajuts se situen entre els 700€ per a la compra de motos elèctriques i els 15.000€ per a la compra de camions i autobusos amb propulsió alternativa. Per a la compra de vehicles lleugers elèctrics els ajuts giren al voltant dels 5.000€. 

Els fabricants o punts de venda tenen l’obligació de descomptar un mínim de 1.000€ a la factura, excepte per l’adquisició de quadricicles i motos. 

© Tax 2021 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}