Aquestes línies de préstec en condicions preferents són unes ajudes en forma de bonificació dels interessos d’operacions de préstec per al finançament de projectes de millora i modernització de determinats establiments d’allotjament turístic. 

 

Quin és el termini de la sol·licitud?
El termini per a presentar la sol·licitud va des del 15 de juliol del 2019 fins al 30 de desembre del 2020 (inclòs) o fins a esgotar pressupost.  

 

Com s’han de presentar i formalitzar les sol·licituds?
De manera telemàtica mitjançant el formulari que es troba a disposició de les persones beneficiàries al web de l’ICF (www.icf.cat) juntament amb la documentació pertinent. 

 

Qui en són els beneficiaris?

  • Titulars d’allotjaments turístics regulats al Títol I del Decret 159/2012: Establiments hotelers (hotels, hostals o pensions), apartaments turístics, càmpings o establiments de turisme rural operatius a Catalunya i que portin almenys dos anys en funcionament i estiguin degudament habilitats en seu municipal, amb els condicionants establerts a la base 5 de les bases. 
  • Empreses de serveis energètics que actuïn en funció d’un contracte de serveis energètics amb alguna de les empreses esmentades en l’apartat anterior, i d’acord amb la base 5. 

 

Quines despeses són subvencionables?
Els projectes d’inversió per a la millora i modernització de determinats establiments d’allotjament turístic que comportin una despesa mínima de 60.000€ i màxima de 1.000.000€ que tinguin per objecte: 

  • Obres o instal·lacions destinades a millorar l’accessibilitat a l’establiment. 
  • Reformes, millores o ampliacions de les instal·lacions i/o serveis, així com qualsevol despesa que tingui per objecte la millora de la qualitat dels serveis i/o estances
  • Millores d’eficiència energètica.
  • Inversions en projectes d’investigació, desenvolupament i innovació que es desenvolupin i s’apliquin als establiments turístics. 

 

Quina és la quantia de l’ajuda?
L’ajuda consistirà en la bonificació d’interessos d’un préstec concedit per l’Institut Català de Finances (ICF). Prèviament a la formalització del préstec, la Direcció General de Turisme haurà d’emetre una resolució. 

© Tax 2021 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}