El passat 11 de novembre es van publicar en el DOGC unes noves ajudes dirigides als cellers i bodegues per fer front a les conseqüències de la COVID-19 per als cellers amb denominació d'origen afectats econòmicament per la crisi sanitària provocada per la COVID-19.


Aquestes ajudes ja es poden sol·licitar a partir demà divendres 20/11 a les 09:00h i fins el 17/12 o fins esgotar el pressupost. Aquestes ajudes es donaran per concurrència fins esgotar pressupost, això vol dir el que arribi primer. La nostra experiència en les ajudes que ha publicat aquest any la Generalitat en relació la COVID ha estat molt frustrant en el sentit de que no s’han pogut tramitar les que ens hagués agradat perquè el sistema facilitat per la Generalitat no ho ha permès. Per això et recomanem que si pots, te la demanis directament tu i si tens algun dubte o necessites que te la tramitem ens ho comuniquis si us plau.

 

Com les pots demanar?
Directament a través d’aquest enllaç

Recorda que per fer-ho necessitaràs el teu certificat digital. Si no el tens i necessites que te’l tramitem clica AQUÍ

 
Qui se’n pot beneficiar?

 • Els cellers inscrits en alguna de les denominacions d'origen de Catalunya que tinguin treballadors/es d'alta afiliats al Sistema especial per a treballadors/ores per compte d'altri agraris en algun moment del període inclòs entre l'entrada en vigor del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (BOE núm. 67, de 14.3.2020), i el 31 de desembre de 2020.

Què s’entén per celler?
El conjunt d'instal·lacions que es dediquen a l'elaboració i l'emmagatzematge de productes vitivinícoles, d'acord amb la definició que en fa la Llei 2/2020, del 5 de març, de la vitivinicultura (DOGC núm. 8080, de 5.3.2020). 2.3 A efectes d'aquesta Ordre tenen la consideració de pime les empreses amb un màxim de 249 treballadors/es.
 
Quins requisits cal cumplir?

 • Els cellers, com a beneficiaris dels ajuts regulats en aquesta Ordre, han de complir els requisits següents:
  • a) Tenir la condició de celler d'acord amb la definició que estableix la base 2.2 anterior.
  • b) Estar inscrits a alguna de les denominacions d'origen de Catalunya.
  • c) Tenir la condició de pime d'acord amb la base 2.3 anterior. d) Tenir la seu social o seu operativa a Catalunya.
  • e) Tenir treballadors/ores afiliats al Sistema especial per a treballadors/ores per compte d'altri agraris en algun moment del període inclòs entre l'entrada en vigor de l'esmentat Reial decret 463/2020, i el 31 de desembre de 2020.
  • f) Haver patit una reducció de la facturació de com a mínim el 20% durant el període inclòs entre el 14 de març de 2020, amb l'entrada en vigor de l'esmentat Reial decret 463/2020, i el 20 de juny de 2020, amb la finalització de l'última pròrroga de l'estat d'alarma, d'acord amb el també esmentat Reial decret 555/2020, de 5 de juny, i respecte del mateix període de l'any anterior.
  • g) Complir les obligacions tributàries amb l'Estat, la Generalitat de Catalunya i la Seguretat Social. Aquest compliment s'haurà de mantenir al llarg de tot el procediment
  • N’hi ha d’altres que li podem detallar.

 
Què es subvencionable?
És subvencionable el nombre de treballadors/es d'alta al Sistema especial per a treballadors/es per compte d'altri agraris en algun moment del període inclòs entre l'entrada en vigor del Reial decret 463/2020, de 14 de març, i el 31 de desembre de 2020
 
Quin és l’import de l’ajuda?
La subvenció consisteix en una aportació màxima de 1.200€ per cada treballador/a d'alta al Sistema especial per a treballadors/es per compte d'altri agraris en algun moment del període inclòs entre l'entrada en vigor de l'esmentat Reial decret 463/2020, de 14 de març, i el 31 de desembre de 2020.
L'alta al Sistema especial per a treballadors/es per compte d'altri agraris pot ser anterior a l'entrada en vigor de l'esmentat Reial decret 463/2020, de 14 de març; i la baixa, si s'escau, ha de ser en una.
 
L'import de la subvenció és en funció de la durada de l'alta de cada treballador/a al Sistema especial per a treballadors/es per compte d'altri agraris:

 • 900€ per una durada entre 2 mesos i menys de 4.
 • 1.200€ per una durada de 4 mesos o més.

 
L'import màxim de la subvenció per cada persona beneficiària és de 6.000 euros.
 
 
A tenir en compte:
Aquest ajut s'atorga en un pagament únic, pel procediment de concurrència no competitiva, fins a l'exhauriment de la partida pressupostària destinada a aquest efecte.
El criteri d'atorgament de les subvencions serà l'ordre cronològic de presentació de les sol·licituds, fins a exhaurir la dotació pressupostària.

La convocatòria i el tràmit per sol·licitar l’ajuda estarán disponibles en breu i us informarem.

© Tax 2022 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}