Dimarts 10 de maig el Congrés va aprovar el primer tram de 5.000 milions d’euros de la nova línia d’avals ICO perquè empreses i autònoms puguin fer front a l’impacte econòmic causat per la guerra a Ucraïna. 

La nova línia d’avals compta amb un import màxim de 10.000 milions d’euros per tal de garantir l’accés a la liquiditat de les empreses afectades per l’increment de les despeses energètiques o de les matèries primeres derivades de la guerra a Ucraïna. 

 

A què es destinaran els avals?
Els avals es destinaran a garantir noves operacions de finançament concedides per les Entitats financeres. 

 

Quins percentatges garantirà l’aval?
L’aval garantirà fins el 80% dels nous préstec d’operacions sol·licitades amb import màxim avalat de fins a 400.000 euros amb caràcter general, o amb 35.000 euros per a empreses del sector primari, aqüicultura o pesca, en una o diverses operacions de préstec. En aquests casos, l’aval emès tindrà una vigència igual al termini del préstec concedit, amb un termini màxim de 10 anys. 

Per a pimes i autònoms, pels préstecs per un volum superior l’aval podrà garantir fins el 80% de l’import del crèdit i fins el 70% per la resta d’empreses, si bé l’import total del préstec no podrà ser major del 15% del volum de negocis anual mitjà total del beneficiari durant els tres últims exercicis, o del 50% de les despeses de l’energia en els dotze mesos anteriors a la sol·licitud del préstec. Per aquests préstecs l’aval coincidirà també amb el termini d’amortització de l’operació, que serà de fins a vuit anys. 

 

Quins requisits han de complir les empreses i els autònoms per tal de poder sol·licitar els avals?

  • No estar en situació de morositat.
  • No estar en procediment concursal a la data de signatura de l’operació.
  • No estar subjectes a sancions per part de la Unió Europea.
  • No tenir cap procés d’execució d’avals gestionats per l’ICO en el moment de la sol·licitud. 

 

Quan es podran sol·licitar els avals?
El termini per a sol·licitar els avals finalitzarà l’1 de desembre del 2022. 


Accedeix al BOE

© Tax 2023 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}