QUI ES POT BENEFICIAR?
Els autònoms i empreses domiciliats a Espanya l'activitat de les quals s'enquadri en un CNAE del sector turístic i activitats connexes (relació publicada en DA Primera del RD-llei 7/2020 de mesures urgents per a frenar el COVID-19 -BOE 13-03-2020-). Consultar relació de CNAE al final del document.

 

FINS QUAN ES PODEN SOL·LICITAR?
Es podran formalitzar operacions amb l'Entitat de crèdit fins al 31-12-2020.


QUINS REQUISITS S'HAN DE COMPLIR?
No podran figurar en situació de morositat en els fitxers d'informació sobre solvència patrimonial i crèdit.
• No podrà estar culpables en un procediment d'insolvència col·lectiva ni reunir els requisits per a trobar-se sotmès a un procediment d'insolvència col·lectiva a petició dels creditors.
• No es podrà utilitzar aquest finançament per a efectuar refinançaments anteriors o posteriors d'altres préstecs amb l'entitat financera.
• Els clients que tinguin la condició de gran empresa hauran de tenir una qualificació creditícia B- o superior.

 

QUÈ ES POT FINANÇAR?

  • Necessitats de liquiditat finançables a través de la Línia Empreses i Emprenedors.

  • Projectes de digitalització (compra i leasing d'equipaments i serveis per a la digitalització) i en particular els destinats a fomentar solucions de teletreball recollits en el programa Acelera Pyme (annex RD-llei 8/2020).

 

QUINA ALTRA INFORMACIÓ S'HA DE TENIR EN COMPTE?

  • Import màxim: per client i any és de 500.000€, en una o diverses operacions.

  • Termini d'amortització i carència: 1, 2, 3 o 4 anys amb 1 any de carència de principal.

  • Tipus d'interès: fix, fins a un màxim de 1,5% (TAE màxima incloses comissions).

  • Garanties: l'Entitat de Crèdit podrà sol·licitar les garanties que estimi excepte aval de SGR o SAECA. L'ICO garantirà a les Entitats de Crèdit el 50% del risc dels seus clients.

  • On sol·licitar: en qualsevol de les Entitats de Crèdit que col·laboren amb l'ICO en aquest producte.

 

Llistat entitats de crèdit: SANTANDER, BBVA, CAIXABANK, BCC (GRUPO CAJAMAR), B. COOPERATIVO, BANKINTER, CAJA RURAL DE TERUEL, LIBERBANK, BANCO SABADELL, CAJA RURAL DEL SUR, CAJA RURAL DE NAVARRA, CAJA RURAL DE JAÉN, CAJA RURAL DE ZAMORA, CAJA RURAL DE ASTURIAS, GLOBALCAJA, CAJA RURAL DE ARAGÓN (BANTIERRA), CAJA RURAL DE GRANADA, UNICAJA, ABANCA.


CNAE en les quals s'han de trobar els clients que vulguin sol·licitar finançament a través de la Línia ICO Sector Turístic Activitats connexes - COVID 19/Thomas Cook.

(Relació establerta en la DA Primera del RD-llei 7/2020 de mesures urgents per a frenar el COVID-19 - BOE 13-03-2020 -, inclosa la correcció publicada en BOE 25-03-2020):


 

TAX Economistes i Advocats

© Tax 2022 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}