Has pensat en incorporar nou personal a la teva empresa? PIMEC, en col·laboració amb el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC), posa en marxa, per 5è any consecutiu, el programa 30 Plus que ofereix ajuts a la contractació de nous treballadors/es.

 

Requisits que ha de complir el nou treballador:

El nou treballador/a ha de tenir almenys 30 anys, nivell formatiu baix (preferentment) i estar en situació de desocupació en el moment d’iniciar la relació laboral.

 

Característiques del programa:

  1. Formalitzar un contracte laboral d’un mínim de 20 hores setmanals amb el nou treballador/a, per a una durada mínima d’entre 6 i 9 mesos (contracte eventual o indefinit). No seran compatibles els contractes d’interinitat, de relleu ni de substitució.
  2. La retribució ha de ser la corresponent al conveni i a la categoria professional i, en cap cas, inferior al Salari Mínim Interprofessional.
  3. La persona contractada ha de participar en una formació d’entre 20 i 100 hores, organitzada per PIMEC, fora d’horari laboral i sense cap cost per a l’empresa. L’empresa ha de garantir la participació del treballador/a en la formació i, en cas de simultaneïtat, reduir la jornada de treball mentre duri la formació (no es podran superar les 8 hores diàries, ni les 40 hores setmanals entre la jornada laboral i la formació).
  4. Els perfils professionals preferents en aquest programa són: personal d’administració, comerç i atenció al client, recepció, logística o manipulació.

 

Requisits principals per poder participar-hi:

  1. L’empresa o persona autònoma contractant ha d’estar ubicada a Catalunya. No podran acollir-se Empreses de Treball Temporal, centres especials de treball, i empreses d’inserció.
  2. No haver acomiadat una persona treballadora del mateix perfil o categoria professional, per acomiadament qualificat d’improcedent o nul per l’òrgan judicial, o per acomiadament col·lectiu, en els 3 mesos anteriors a la contractació.
  3. Una mateixa empresa només pot sol·licitar un màxim de 5 contractes subvencionats.
  4. Donat que l’ajut està subjecte a minimis, complir amb la normativa corresponent.

 

Beneficis per a les empreses:

- Selecció gratuïta de candidatures que compleixin els requisits del programa.

- Subvenció corresponent al Salari Mínim Interprofessional de 2020 (1.108,33€ a jornada completa) durant un període d’entre 6 i 9 mesos. La subvenció serà la proporcional a la jornada i al temps treballat.

- Assessorament gratuït en tot el procés de tramitació de la subvenció.

- Formació subvencionada a càrrec de PIMEC per a les noves contractacions.

 

Terminis i presentació de la sol·licitud:

El termini de presentació de sol·licituds de la “línia 2: entitats contractants convocatòria anticipada 2021” és del 21 de novembre de 2020 al 22 de setembre de 2021, tots dos inclosos.

La sol·licitud s’haurà de realitzar a través de la web gencat.cat

 


Si estàs interessat en sol·licitar aquesta subvenció, és necessari disposar de certificat digital. Si no el tens, a TAX podem gestionar-te l’obtenció d’aquest certificat. Fes clic AQUÍ si vols que et gestionem l’obtenció del certificat digital.


 

© Tax 2022 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}