El SEPE ha obert una opció per comunicar de manera on-line les incidències en les prestacions d’atur. Si els teus treballadors tenen problemes per rebre la prestació de l’ERTO, des d’aquí ho podran informar:

> Accedir

© Tax 2022 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}