Si has presentat una sol·licitud per l’ajuda d’autònoms a la Mútua, pot ser que rebis una comunicació on t’informin que s’ha denegat la teva sol·licitud. Per això, t’expliquem quina informació ha de contenir la resolució i les passes que pots seguir per a reclamar.

Tingues en compte que la Mútua també pot revisar el teu cas i, si considera que no tens dret a rebre la prestació, hauràs de tornar les quantitats rebudes i les cotitzacions corresponents. 

 

Quina informació ha de contenir la resolució de la Mútua?

  • Els motius pels quals la prestació ha estat denegada. Si aquests no s’inclouen, la resolució pot ser nul·la.
  • L’aclariment del dret de l’autònom a interposar una reclamació prèvia a la via judicial.

 

Què pots fer si t’han denegat l’ajuda?
Interposar una reclamació prèvia a la Mútua, on justifiquis la teva disconformitat amb els motius expressats per la Mútua. Aquest pas és necessari per tal de formular la demanda posterior i s’ha de fer en els trenta dies posteriors a la notificació de la Mútua o quan es doni per entès el silenci administratiu.

 

Com es gestiona la reclamació prèvia?
La Mútua disposa de quaranta-cinc dies per donar resposta a la reclamació de l’autònom, i si no reps resposta en aquest termini, s’entendrà que ha estat denegada per silenci administratiu.

En aquest termini la Mútua col·laboradora amb la Seguretat Social ha d’enviar tota la documentació referent a la sol·licitud, així com una proposta per tal de resoldre la reclamació prèvia, a la Comissió Provincial. Aquesta última, amb la informació rebuda serà qui decideixi, per majoria simple, si està conforme o no amb la resolució que ha fet la Mútua.

  • Conformitat: es farà la comunicació pertinent.
  • Disconformitat: la Comissió tindrà deu dies per emetre un informe vinculant i la Mútua haurà de rectificar la resolució.

 

Què fer si s’ha denegat la reclamació prèvia?
Si la reclamació ha estat desestimada, es disposarà de trenta dies des de la notificació de desestimació (o des del silenci administratiu) per tal d’acudir a la via judicial a través del Jutjat del Social. En aquest cas serà el jutge qui decideixi si l’autònom ha d’obtenir la prestació o no.

© Tax 2022 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}