El Consell de Ministres va aprovar dimarts passat un paquet de mesures en matèria de lloguer i hipoteques per a fer front a la situació de crisi generada pel COVID-19.

 

LLOGUERS DE LOCAL DE NEGOCI

El Govern no ha adoptat cap mesura sobre els lloguers de locals de negoci.

Caldrà negociar cas per cas, i si no hi ha acord, caldrà continuar pagant el lloguer.

 

LLOGUERS D'HABITATGE HABITUAL

Només afecta a persones vulnerables:

- S'ha aprovat una suspensió dels llançaments per impagament de lloguer

- Pròrroga de 6 mesos pels arrendaments que vencin durant aquest període

- Moratòria del pagament habitatge habitual: 

 • Concepte persona vulnerable:
  • Afectat per desocupació/ ERTO/ empresari sense ingressos o Ingressos unitat familiar: 
   • Inferior a 3 vegades IPREM + 0,1 per fill o major de 65 anys 
   • Que la renda de lloguer i subministraments bàsics siguin igual o superior al 35% ingressos familiars 
   • No s'aplica si s'és propietari d'un habitatge 

 

 • Distinció per tipus de propietaris:
  • Grans propietaris (10 pisos o més, o superfície 1500M2) Tenen l'obligació de comunicar a l'inquilí les mesures acordades que poden ser, mentre duri l'alarma i amb un màxim de 4 mesos: 
   • Reducció 50% renda 
   • Moratòria pagament (ajornament, mitjançant fraccionament durant almenys 3 anys)
 • Petits propietaris:
  • És l'inquilí el que ha de fer proposta al propietari
  • El propietari pot acceptar, no acceptar o fer contraproposta
  • Si no s'accepta, l'inquilí pot accedir a les ajudes (via préstec ICO amb aval de l'estat o via ajudes directes del pla estatal d'habitatge)

 

MORATÒRIA HIPOTEQUES I CRÈDITS NO HIPOTECARIS

- S'aplica a supòsits de vulnerabilitat econòmica: 

 • Desocupació, ERTO o en cas de ser empresari (pèrdua substancial d'ingressos o caiguda facturació d'almenys 40%): 
 • que els ingressos de la unitat familiar no superin 3 vegades IPREM + 0,1 per fill o persona major de 65 anys 
 • que les quotes d'hipoteca + subministraments sigui igual o superior al 35% ingressos unitat familiar 
 • que a conseqüència del COVID, la unitat familiar hagi sofert una alteració de les circumstàncies econòmiques

- S'aplica tant a hipoteques com crèdits no hipotecaris

- S'aplica a préstecs hipotecaris per a adquisició d'habitatge habitual o immobles afectes a l'activitat econòmica

- Se sol·licita davant l'entitat bancària

 

Per tal d’ampliar informació i obtenir assessorament, no dubtis a posar-te en contacte amb la teva assessoria / despatx d’advocats TAX Economistes i Advocats.

© Tax 2021 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}