La Seguretat Social ha emès un criteri interpretatiu de la llei que permet l’accés a la prestació extraordinària per suspensió temporal de l’activitat pels autònoms. Aquesta mesura afecta principalment a l’hostaleria.

 

Què deia fins ara la llei?
La llei indicava que un dels requisits per l’accés a aquesta prestació, és que els treballadors autònoms havien d’estar afectats per una suspensió temporal de tota l’activitat com a conseqüència de resolució de l’autoritat laboral competent com a mesura de contenció de la propagació del virus COVID-19.
Per tant, fins ara molts autònoms del sector de l’hostaleria que sol·licitaven l’ajuda a la Mutua se’ls denegava indicant que podien realitzar serveis d’entrega a domicili.

 

Què passa ara amb aquest nou criteri?
Aquest nou criteri de la Seguretat Social especifica que els hostalers que NO realitzin servei a domicili o de recollida al local podran presentar una declaració responsable per accedir a aquesta prestació.

 

Quin és l’import d’aquesta ajuda?
És del 50% de la base mínima de cotització que correspongui per l’activitat desenvolupada. Aquesta quantitat s’incrementa un 20% si el treballador autònom és membre d’una família nombrosa, o del 40% si conviu amb parents de primer grau amb dret a prestació.
També és important tenir en compte que s’exoneren de pagar les quotes però el període de cobrament si que compta com a cotitzat.
Aquí tens el resum d’aquesta ajuda i del que pots sol·licitar si registres una caiguda de facturació del 75% respecte a l’últim trimestre de l’any passat o del 50% en relació amb el primer trimestre del 2020: https://www.tax.es/uploads/files/arxius/cat-prestacion-extraordinaria-autonoms-2.pdf

© Tax 2022 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}