El dissabte 9 de maig es va publicar al BOE la Resolució de 6 de maig de 2020, establint els termes i condicions del tercer tram de la línia d'avals a préstecs concedits a empreses i autònoms.
 
Beneficiaris i distribució de l'import:
Import: 20.000 milions amb la següent distribució:

  • PIMES i autònoms: Fins a 10.000 milions d'euros per a renovacions i nous préstecs.
  • Empreses no PIMES: Fins a 10.000 milions d'euros per a renovacions i nous préstecs concedits.

 
Termini de sol·licitud:
Fins al 30 de setembre de 2020.
 
Drets i obligacions de les entitats financeres:

  • Les entitats no podran carregar cap cost financer o despesa sobre els imports no disposats pel client.
  • Les entitats hauran de complir amb tots els requisits establerts en els Acords de Consell de Ministres i el Contracte Marc amb l’ICO i les seves addendes.

 
Obligacions dels beneficiaris de l'aval:

  • El finançament obtingut haurà d'emprar-se per a atendre les necessitats de liquiditat derivades, entre altres, de la gestió de factures, pagament de nòmines i a proveïdors, necessitat de circulant i venciments d'obligacions financeres o tributàries. Per tant, a tall d'exemple, el finançament avalat per l'Estat no pot anar en cap cas destinada al pagament de dividends ni de dividends a compte.
  • Seran aplicables per a aquest tram totes les condicions i termes previstos en els Acords del Consell de Ministres de 24 de març i 10 d'abril de 2020, incloent els seus annexos.

 

Per tal d’ampliar informació i obtenir assessorament, no dubtis a posar-te en contacte amb la teva assessoria TAX Economistes i Advocats.

© Tax 2021 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}