El DOGC d’avui 12 de febrer aprova les bases reguladores d’aquestes ajudes, que encara no es poden demanar perquè queda pendent que s’obri la convocatòria.

Qui són els persones beneficiaries?

 • Els professionals autònoms y Pimes que siguin titulars d’un parc infantil privat, donats d’alta en l’IAE corresponent i que han estat obligades al tancament en base a la Resolució SLT/2700/2020, de 29 d’octubre i que en resolucions posteriors s’ha prohibit l’obertura d’aquests establiments.
  • S’entén per parc infantil aquells parcs privats amb supervisió presencial durant tot l’horari d’obertura.
 • Els professionals autònoms i Pimes titulars d’un establiment d’oci nocturn donats d’alta en l’IAE corresponent i que han estat obligades al tancament en base a la Resolució SLT/2073/2020, de 17 d’agost.
  • S’entenen  com a establiments dedicats a l’oci nocturn els bars musicals, les discoteques, les sales de ball, les sales de festes amb espectacle i concerts d’infància i joventut, les discoteques de joventut i els karaokes.

Queden excloses de demanar aquesta subvenció les empreses que es trobin participades en més d’un 50% per capital públic i les fundacions.

 

Què es considera PIME?
Mitjana empresa: menys de 250 treballadors i que tenen un volum de negoci anual que no excedeixi de 50.000.000 €


Quin és l’import d’aquest ajut?

 • Parcs infantils privats,  aportació única de 6.000 €
 • Bars musicals, discoteques, sales de ball, sales de festa amb espectacles, concerts d’infància i joventut i karaokes, aportació única de 5.000 €
  • Si tens menys de 10 treballadors: aportació única de 5.000 €
  • Si  tens 10 treballadors o més: aportació única de 15.000 €

 

Com es podrà demanar?
Quan s’obri la convocatòria us informarem i es podrà demanar des de http://canalempresa.gencat.cat/ca/inici

© Tax 2023 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}