El Govern, mitjançant el decret llei DECRET LLEI 43/2020, de 17 de novembre, habilita el Consell Català de l’Esport per atorgar ajuts extraordinaris i d’emergència per valor de 25 milions d’euros per fer front a la suspensió de l’obertura al públic de les instal·lacions esportives a Catalunya, motivada per les mesures restrictives adoptades per fer front a la segona onada de la pandèmia de la COVID-19.

 

Poden optar a aquests ajuts:

Les persones titulars de la gestió d’instal·lacions esportives a Catalunya, tant entitats esportives, com clubs, federacions i consells esportius, com empreses del sector, principalment gimnasos.

 

En queden exclosos:

Ens locals de Catalunya, per als quals aquest decret llei crea un Fons extraordinari addicional 2020, les persones jurídiques participades en més d’un 50% per capital públic i els professionals autònoms, que també disposen d’una partida específica d’ajuts per part del Govern.

 

Quin és el termini per a presentar les sol·licituds?
El termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà el 30 de novembre del 2020 a les 12:00h i finalitzarà el 4 de desembre del 2020 a les 23:59h.

 

Fes clic aquí per a més informació
 

© Tax 2022 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}