Aquests ajuts estan destinats a la millora dels processos de transformació i comercialització dels productes vitivinícoles inclosos en el Reglament (UE) 1308/2013. Aquesta ajuts encara no estan publicats; per tant, el contingut d’aquest TAX Informa és un esborrany del que possiblement es publicarà.

 

Quines inversions es poden realitzar?

Les inversions subvencionables comprenen tant l’obra civil, com les instal·lacions, maquinària i honoraris tècnics

 

Quina és la quantia?

La quantia dels ajuts s’estableix fins a un 40% a fons perdut del total del pressupost aprovat.

 

Quin és el termini de soŀlicitud?

Abans de l’1 de febrer del 2018. S’ha de fer exclusivament per via telemàtica, per la qual cosa cal disposar de signatura electrònica.

© Tax 2019 - Tots els drets reservats

Tax
En què podem ajudar-te?