SI ETS UNA EMPRESA

Pots demanar moratòria de les cotitzacions a la Seguretat Social?
La moratòria és un concepte nou en el que no hi ha interessos. La resposta es SI, pots demanar una moratòria de 6 mesos sense interessos que corresponent a les quotes d’abril a juny de 2020. 

 • Quota d’abril (que es paga al maig). Es pot sol·licitar moratòria fins el 10 de maig. Si demanes aquesta moratòria la quota d’abril la pagaràs al novembre del 2020.
 • Quota de maig (que es paga al juny).  Es pot sol·licitar moratòria fins el 10 de juny. Si demanes aquesta moratòria la quota de maig la pagaràs al desembre del 2020.
 • Quota de juny (que es paga al juliol).  Es pot sol·licitar moratòria fins el 10 de juliol. Si demanes aquesta moratòria la quota de juny la pagaràs al gener del 2021.

Puc demanar ajornament de deute?
Sí, i hi ha un interès del 0,5%. Pots demanar ajornament de deute de tots aquells mesos compresos entre el dia 1 d’aril i el 30 de juny. És a dir: 

 • Pots demanar fins el 10 d’abril, l’ajornament en el pagament de les quotes corresponents a març del 2020. 
 • Del 1 al 10 de maig, l’ajornament al mes d’abril.
 • Del 1 al 10 de juny, l’ajornament del mes de maig.
 • Del 1 al 10 de juliol, l’ajornament del mes de juny.

 

SI ETS AUTÒNOM

Pots demanar moratòria de les cotitzacions a la Seguretat Social?
La resposta es SI, pots sol·licitar moratòria de 6 mesos sense interessos que corresponen a les quotes de maig a juny del 2020.

 • Quota de maig (que es paga al maig). Es pot sol·licitar moratòria fins el 10 de maig.
 • Quota de juny (que es paga al juny).  Es pot sol·licitar moratòria fins el 10 de juny. 
 • Quota de juliol (que es paga al juliol).  Es pot sol·licitar moratòria fins el 10 de juliol. 

Puc demanar ajornament de deute?
Si i hi ha un interès del 0,5%. Pots sol·licitar ajornament de deute de tots aquells mesos compresos entren el dia 1 d’abril i el 30 de juny. És a dir: 

 • Pots sol·licitar fins el 10 d’abril, l’ajornament en el pagament de les quotes corresponents a abril de 2020.
 • Del 1 al 10 de maig, l’ajornament del mes de maig.
 • Del 1 al 10 de juny, l’ajornament del mes de juny.

 

CONDICIONS PER SOL·LICITAR LES MORATÒRIES I/O AJORNAMENTS 
Aquestes moratòria i/o ajornament en el pagament del deute els podràs demanar sempre i quan siguis una empresa o autònom afectat pel COVID-19 i que no tinguis deute amb la Seguretat Social o un aplaçament en vigor pel període de liquidació anterior al mes de març. 

 

EN EL CAS DE LES MORATÒRIES
Estem pendents de conèixer els requisits per a poder-les sol·licitar (a l’espera de publicació de l’ordre ministerial que establirà les condicions). 

A més, no serà d’aplicació a les CCC per les quals s’hagin obtingut exempcions en el pagament de l’aportació empresarial com a conseqüència de procediments de suspensió de contractes i reducció de jornada per força major. 

 

SI ETS UNA EMPRESA O UN AUTÒNOM I ESTAS INTERESSAT EN QUÈ ET SOL·LICITEM AQUESTES AJORNAMENTS I/O MORATÒRIES, ENS HO HAS DE COMUNICAR EL ME´S AVIAT POSSIBLE.  

RECORDA QUE SI ETS UNA EMPRESA O AUTÒNOMS I VOLS DEMANAR AJORNAMENT DE DEUTE DEL MES DE MARÇ, HO HEM DE FER ABANS D’AQUEST DIVENDRES 10 D’ABRIL. 

© Tax 2021 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}