Et resumim gràficament les actuals prestacions vigents fins al 30/09/2021:

© Tax 2022 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}