• El Consell de Ministres aprova dos nous trams de la Línia d'Avals de 40.000 milions d'euros aprovada al juliol
  • Es destinaran 2.500 milions d'euros a garantir préstecs bancaris i 50 milions per a avalar pagarés emesos en el Mercat Alternatiu de Renda Fixa (MARF) per empreses que es trobin en fase de compliment del conveni concursal, al corrent de pagaments i hagin resolt la seva situació financera, encara que no s'hagi executat la integritat del conveni 
  • S'allibera un tram addicional de 250 milions d'euros per a garantir pagarés emesos en el MARF per empreses que no van poder acollir-se a la primera línia d'avals per estar el seu programa de pagarés en procés de renovació
  • S'instrueix a l'ICO per a dur a terme l'ampliació de venciments d'avals que permetrà l'extensió del venciment dels préstecs garantits amb càrrec a la primera Línia d'Avals fins a un màxim de vuit anys
  • S'amplia fins al 30 de juny el termini per a la concessió dels avals encara no alliberats de les dues Línies d'Avals
  • Es permet l'extensió fins a un termini màxim de 8 anys dels avals encara no alliberats sota la primera Línia d'Avals aprovada al març de 2020, així com dels avals canalitzats a través de CERSA

 

© Tax 2022 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}