Actualitat

Aspectes fiscals de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat pel 2017

Dimarts, 18 de Juliol del 2017

Al Butlletí Oficial de l’Estat de 28 de juny del 2017 es va publicar la Llei 3/217, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2017

Llegir més

Nou impost sobre les begudes ensucrades envasades (només a Catalunya)

Dijous, 13 de Juliol del 2017

El Parlament de Catalunya va aprovar la Llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, que crea l’impost sobre begudes ensucrades envasades

Llegir més

Exercici del dret de separació del soci en virtut de l'article 348 bis de la Llei de Societats de Capital

Dijous, 6 de Juliol del 2017

L’article 348 bis de la Llei de societats de capital estableix el dret, pels accionistes o socis de societats no cotitzades, a exigir la separació de la societat

Llegir més

Ajudes dels cupons a la innovació per a l'any 2017 a Catalunya

Dimecres, 5 de Juliol del 2017

La Generalitat de Catalunya i l’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa són els organismes encarregats d’atorgar els ajuts dels cupons a la innovació

Llegir més

Pujada del 3% de la cotització dels autònoms

Dimecres, 5 de Juliol del 2017

La cotització dels treballadors autònoms patirà un increment del 3%, amb efecte a partir de l’1 de juliol del 2017

Llegir més

L'obligació d'informar els interessats en el Reglament General de Protecció de Dades

Dimecres, 28 de Juny del 2017

Què passa amb les clàusules informatives utilitzades fins ara? El Reglament General de Protecció de Dades (en endavant, RGPD) no contradiu l’obligació d’informar establerta a la LOPD

Llegir més

Impugnabilitat de les quotes de l'impost de plusvàlua municipal arran de la recent sentència del Tribunal Constitucional

Dimecres, 14 de Juny del 2017

El passat 11 de maig de 2017, el Tribunal Constitucional (TC) va declarar per unanimitat la inconstitucionalitat i nul·litat del articles 107.1, 107.2 a) i 110.4 de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals

Llegir més

Llibre registre de l'IVA a través de la seu electrònica de l'AEAT - Subministrament Immediat d'Informació

Divendres, 9 de Juny del 2017

El Reial Decret 596/2016 que modifica el Reglament de l’IVA estableix un nou sistema per portar els llibres registre de l’IVA a través de la seu electrònica de l’AEAT

Llegir més

Taula rodona a València: Què cal saber en relació al registre diari de les jornades de treball?

Dilluns, 5 de Juny del 2017

El proper dimecres 14 de juny TAX València realitzarà la taula rodona Què cal saber en relació al registre diari de les jornades de treball?

Llegir més

Comentaris sobre la STS 265/2017 i l'acumulació en un any de la jornada laboral del jubilat parcial

Dimecres, 31 de Maig del 2017

És possible i d'acord amb la normativa, en una jubilació parcial, l'acumulació de la jornada de treball del jubilat parcial consistent en el 15% en un sol any?

Llegir més

Anul·lació definitiva pel TS del registre horari dels contractes a temps complet

Dimecres, 24 de Maig del 2017

El TS es reafirma en què les empreses no han de portar un registre de la jornada diària de la plantilla i estableix jurisprudència en aquest sentit

Llegir més

Creuament de dades entre Hisenda i entitats bancàries

Dijous, 18 de Maig del 2017

Professionals per compte propi i pimes podran rebre una carta on l’Agència Tributària informa de la seva intenció de creuar dades dels seus comptes bancaris

Llegir més

Bescanvi del permís de conduir per a residents

Dijous, 11 de Maig del 2017

El bescanvi del permís de conducció de països de la Unió Europea, Islàndia, Liechtenstein i Noruega és voluntari i es pot sol·licitar a les prefectures provincial de trànsit

Llegir més

Documents a aportar per a la declaració de la renda

Divendres, 28 de Abril del 2017

A continuació informem de quins són els documents que cal que els clients aportin per tal de realitzar la declaració de la renda corresponent a l’exercici 2016

Llegir més

Ajudes associades al contracte global d'explotació. Catalunya 2017

Dimecres, 26 de Abril del 2017

Les sol•licituds s’han de presentar entre l’1 de febrer i el 30 d’abril del 2017.Es formalitzaran per mitjà de la declaració única agrària, en imprès normalitzat

Llegir més

© Tax 2022 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}