Actualitat

L'obligació d'informar els interessats en el Reglament General de Protecció de Dades

Dimecres, 28 de Juny del 2017

Què passa amb les clàusules informatives utilitzades fins ara? El Reglament General de Protecció de Dades (en endavant, RGPD) no contradiu l’obligació d’informar establerta a la LOPD

Llegir més

Impugnabilitat de les quotes de l'impost de plusvàlua municipal arran de la recent sentència del Tribunal Constitucional

Dimecres, 14 de Juny del 2017

El passat 11 de maig de 2017, el Tribunal Constitucional (TC) va declarar per unanimitat la inconstitucionalitat i nul·litat del articles 107.1, 107.2 a) i 110.4 de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals

Llegir més

Llibre registre de l'IVA a través de la seu electrònica de l'AEAT - Subministrament Immediat d'Informació

Divendres, 9 de Juny del 2017

El Reial Decret 596/2016 que modifica el Reglament de l’IVA estableix un nou sistema per portar els llibres registre de l’IVA a través de la seu electrònica de l’AEAT

Llegir més

Taula rodona a València: Què cal saber en relació al registre diari de les jornades de treball?

Dilluns, 5 de Juny del 2017

El proper dimecres 14 de juny TAX València realitzarà la taula rodona Què cal saber en relació al registre diari de les jornades de treball?

Llegir més

© Tax 2019 - Tots els drets reservats

Tax
En què podem ajudar-te?