Activat el Pla Especial per a protegir als treballadors dels riscos davant l’exposició a les altes temperatures

La Inspecció de Treball i Seguretat Social ha començat a desplegar una sèrie d’actuacions específiques dins del Pla Especial per tal de protegir a les persones treballadores davant possibles contingències per les elevades temperatures. 

 

On s’intensificarà el control de condicions de seguretat i salut?

  • Activitat agrària: Aquestes actuacions se sumen a les ja habituals de control de l’economia irregular i el frau en la contractació temporal. 
  • Construcció: Es vigilarà especialment el compliment de les jornades previstes segons els convenis col·lectius, amb la doble finalitat de supervisar el control del temps de treball fixat per conveni i el control dels temps d’exposició a les elevades temperatures. 
  • Hostaleria
  • Indústria
  • Jardineria 
  • Recollida de residus
  • Neteja viària

 

Enviament de més de 115.000 cartes
La Inspecció realitzarà una tasca de difusió i sensibilització sobre els riscos laborals amb un enviament massiu de més de 115.000 cartes a empreses d’hostaleria, recollida de residus o labors a l’aire lliure on s’inclourà informació i documentació tècnica amb mesures per tal d’evitar el cop de calor. 

 

Quines sancions existeixen per incomplir el deure de protecció de la seguretat i salut dels treballadors?
L’incompliment es considera una infracció greu o molt greu i es pot sancionar amb les següents multes: 

  • Infracció greu: de 2.451€ a 49.180€.
  • Infracció molt greu: de 49.181€ a 983.736€.
Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top