Acord europeu sobre teletreball transfronterer habitual

El 4 d’agost es va publicar al BOE l’Acord marc relatiu a l’aplicació de l’article 16.1 del Reglament (CE) nº 883/2004 en els casos de teletreball transfronterer habitual.

 

Què s’entén per teletreball transfronterer?

L’Acord el defineix com tota activitat que es pugui exercir des de qualsevol lloc i que es podria realitzar als locals o al domicili de la persona que contracta i que:

  1. Es porta a terme en un o diversos Estats membres diferents d’aquell en el qual estan situats els locals o el domicili de l’empresari, i
  2. Es basa en les tecnologies de la informació per a romandre connectat amb l’entorn de treball de la persona que contracta o de l’empresa, així com amb els interessats/clients, amb la finalitat de complir les tasques que la persona que contracta o els clients assignin al treballador, en el cas dels treballadors per compte propi.

 

Quan entra en vigor l’acord?

L’acord va entrar en vigor l’1 de juliol del 2023.

 

Quina durada té l’acord?

L’Acord se celebra per un període de 5 anys i es prorrogarà automàticament per nous períodes de 5 anys.

 

Quina legislació és aplicable al teletreball transfronterer habitual?

Prèvia sol·licitud, les persones que realitzin teletreball transfronterer habitual d’acord amb l’Acord Marc estaran subjectes a la legislació de l’Estat en el qual l’empresari tingui la seva seu o el seu domicili, sempre que el teletreball transfronterer realitzat a l’Estat de residència sigui inferior al 50% del temps de treball total.

 

Quins països han signat l’acord?

Alemanya, Suïssa, Liechtenstein, República Txeca, Àustria, Països Baixos, Eslovàquia, Bèlgica, Luxemburg, Finlàndia, Noruega, Portugal, Suècia, Polònia, Croàcia, Malta i França.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top