Acord en les noves cotitzacions per autònoms

La direcció d’ATA (associació d'autònoms) ha donat avui llum verda a l'acord amb el Ministeri d'Inclusió per a canviar el sistema de cotització dels treballadors per compte propi. Aquest nou sistema tindrà en compte els ingressos reals a l'hora de fixar la quota d'autònom. La proposta ha comptat amb el suport d'altres dues associacions d'autònoms UPTA i UATAE.

Com queden les quotes d'autònoms?

La proposta fixa per al 2023 una quota mínima de 230 euros al mes, 7 euros menys que en l'anterior, per als autònoms amb rendiments inferiors a 670 euros nets. Al 2024, la quota baixarà a 225 euros i es reduirà a 200 euros al 2025.

D'altra banda, la cotització més alta es fixa en 500 euros mensuals, en la qual es troben els treballadors per compte propi amb ingressos nets mensuals superiors a 6.000 euros. Aquestes quotes també s'aniran ajustant en 2024 i 2025.

Entre la cotització mínima i màxima, s'obre un total de 15 trams segons els ingressos nets:

-Fes clic a la imatge per a ampliar-

En aquest acord també s'han inclòs millores en les bonificacions per a mares treballadors, per cura de fills menors de 12 anys, per familiar col·laborador agrari o per cura de menor afectat per càncer o malaltia greu.

Altres novetats:
S'estableix un nou procediment per a la regularització en cada exercici econòmic de les quotes. Aquesta regularització es realitzarà a any vençut, la qual cosa suposa que les bases per les quals s'ha cotitzat seran provisionals ajustant-se en funció dels ingressos reals, dada que no es coneixerà fins a l'any següent. La Seguretat Social i l’Agència Tributària creuaran dades per a així poder conèixer els ingressos reals dels treballadors per compte propi.

D'aquesta manera, si es tria un rendiment inferior al real es procedirà a l'ingrés de la diferència, mentre que si fos al contrari es duria a terme la devolució de l'import de diferència. Es fixaran uns terminis per a aquestes correccions.

També es contempla una quota reduïda de 80 euros per a tots aquells autònoms que iniciïn una activitat per compte propi i que tindrà una durada de 12 mesos, prorrogable uns altres 12 si registra ingressos inferiors al SMI.

D'altra banda, el 2023 desapareix el topall de cotitzacions per als treballadors majors de 47 anys, donant prioritat al nou sistema de cotització per trams.

Entre les novetats, s'introdueix una opció de capitalització de la prestació de cessament perquè pugui utilitzar-se la prestació capitalitzada en funció de quant s'hagi cotitzat prèviament.

L'acord es portarà al Consell de Ministres del pròxim dimarts 26 de juliol i s'aprovarà mitjançant un decret llei per a tramitar-se posteriorment al Congrés dels Diputats com a projecte.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top