A partir del dia 1 de maig ja pots consultar l’impost sobre les emissions de CO2 (Catalunya)

L’Agència Tributària de Catalunya ha informat que el padró provisional de vehicles que tributen per l’Impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica i tramesa de díptic informatiu – exercici 2023 es podrà consultar a la seu electrònica de l’Agència Tributària de Catalunya a partir de l’1 de maig del 2024.

Des del 1 de maig i fins al 6 de juny es poden presentar sol·licituds de modificació (al·legacions) a través de la consulta del padró. El padró definitiu de l’exercici 2023 es publicarà l’1 de setembre del 2024.

Actualment, ja es pot consultar la informació general relacionada amb l’impost a atc.gencat.cat/impostco2

 

Què és l’impost sobre les emissions de CO2 dels vehicles de tracció mecànica?

 • És un impost verd, creat l’any 2017, en línia amb la fiscalitat ambiental que es promou a Europa.
 • Grava les emissions de CO2 dels vehicles pel seu impacte directe en l’efecte hivernacle i l’escalfament global i, per tant, per les conseqüències que pot tenir en la salut de les persones.

 

Qui l’ha de pagar?

 • Les persones (físiques i jurídiques) que durant l’any 2023 han tingut domicili fiscal a Catalunya i han estat titulars d’un vehicle (turisme, furgoneta o motocicleta).
 • Les persones jurídiques sense residència fiscal a Catalunya però que, durant el 2023, hi han tingut un establiment, sucursal o oficina i han estat titulars d’algun vehicle domiciliat a Catalunya.

 

Com es pot pagar?

 • Amb pagament domiciliat: s’efectuarà un càrrec en compte a partir del 20.11.2024. Si es domicilia el pagament, s’obté una bonificació del 2%.
 • Si no s’ha domiciliat el pagament, a partir del 01/09/2024
  • A la seu electrònica de l’ATC: amb Bizum, targeta de crèdit o càrrec en compte. També s’hi pot accedir a través del codi QR de la carta de pagament notificada.
  • Al telèfon 012: pagament automatitzat amb targeta de crèdit.
  • A l’ATC us truca (tel. 93 551 51 51): pagament assistit amb targeta de crèdit o càrrec en compte.
  • En entitats financeres col·laboradores (vegeu-ne la llista a atc.gencat.cat/bancs)
  • A les oficines de Correus: pagament amb gir postal (cost 1,95€)
  • A totes les oficines i delegacions de l’ATC, amb cita prèvia: pagament assistit amb targeta de crèdit o càrrec en compte.

 

Per a més informació, pots visitar el web impostco2.gencat.ca

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top