A partir del 26 de juny s’ha de tornar a presentar el model 179

Tal com vàrem informar el passat 26 de maig, es va publicar al BOE una norma que reintrodueix l’obligació de presentar aquesta declaració periòdica i que entra en vigor el proper 26 de juny del 2021.

A mitjans del 2020, els tribunals van deixar sense efecte, per motius formals, l’obligació de presentar la “Declaració de la cessió d’ús d’habitatges amb finalitats turístiques” (model 179).

 

Qui ha de presentar el model 179?
Els professionals que actuen com a intermediaris en el lloguer d’immobles amb finalitats turístiques, és a dir, aquells que posen en contacte a l’arrendador amb els arrendataris i perceben una comissió o retribució econòmica per la contractació efectiva entre ambdues parts (administradors de finques, APIs, plataformes col·laboratives d’Internet, etc).

 

Quins lloguers s’hauran d’informar al model 179?
Aquells lloguers que compleixin els següents requisits:

  • Que suposin la cessió temporal de la totalitat o de part d’un habitatge que es trobi situat dins del territori espanyol i estigui moblat i equipat per a utilitzar-se de manera immediata.
  • I que no estiguin entre les excepcions que estableix la normativa. Per tant, no s’han de declarar, entre d’altres, aquells arrendaments temporals que es regeixen per una normativa específica (per exemple, els d’establiments hotelers, allotjaments rurals, albergs o càmpings), els habitatges gestionats per universitats pels seus alumnes i treballadors, o l’ús d’habitatges per a porters, guàrdies o altres assalariats.

 

Quan s’haurà de presentar el model 179?
Tindrà una periodicitat trimestral, i haurà de presentar-se en relació amb les operacions realitzades en cada trimestre natural, en el termini comprès entre el primer i l'últim dia del mes natural posterior a la finalització del trimestre a què es refereixi la declaració.

El termini de presentació de la declaració corresponent al segon trimestre de l'exercici 2021, es realitzarà en el mateix termini aplicable al tercer trimestre d'aquest exercici, des del dia 1 d'octubre fins al 2 de novembre de 2021.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top