A partir del 07/03/2022 Pla d’Igualtat obligatori per empreses d’entre 50 i 100 treballadors

Et recordem que el Pla d’Igualtat serà obligatori a partir del 7 de març del 2022 per les empreses amb que tinguin entre 50 i 100 persones treballadores.

 

Quines sancions pot tenir l’empresa si no té fet el pla d’igualtat?
Les multes a les quals es poden enfrontar les empreses que no compleixin amb la seva obligació de tenir un Pla d'Igualtat varien dels 626€ als 187.515€. A més, aquesta quantia es podria multiplicar més encara quan l'autoritat laboral ja hagi avisat a l'empresa de l'obligació de disposar de Pla. Si es donés aquest cas, les multes oscil·len entre els 6.251 i els 187.515 euros.

Al contrari del que pot pensar-se, les sancions a les quals pot donar lloc el no compliment en matèria d'igualtat no sols són econòmiques. Sí que és cert que la sanció econòmica és la més coneguda, però no l'única. D'incomplir-se la normativa en matèria d'igualtat, l'empresari podria perdre automàticament, amb efectes des de la data en la qual es va cometre la infracció, els beneficis derivats de l'aplicació dels programes d'ocupació i l'exclusió automàtica de l'accés a aquests beneficis durant sis mesos.

 

Però, que és un pla d'igualtat?
El pla d'igualtat és un conjunt ordenat de mesures, adoptades després de realitzar un diagnòstic de situació, tendents a aconseguir a l'empresa la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i a eliminar la discriminació per raó de sexe.

El diagnòstic previ al pla és l'anàlisi que permetrà detectar aspectes o àmbits en els quals puguin estar produint-se situacions de desigualtat o discriminació i sobre els que haurà d'actuar el pla d'igualtat.

Si necessites informació sense compromís de com implantar un pla d'igualtat, prem AQUÍ.

 

Vols veure el vídeo resum del Pla d'Igualtat?

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top