A partir de l’1 d’octubre, dia treballat (a temps parcial o complet) es considerarà dia cotitzat

A partir del proper 1 d’octubre, el treball a temps parcial s’equipararà amb el treball a temps complet a efectes de còmput dels períodes cotitzats amb els quals es calcularan les pensions de jubilació, incapacitat permanent, temporal, naixement o cura d’un menor.

 

L’objectiu és adaptar la norma a les sentències del Tribunal Europeu de Drets Humans i del Tribunal Constitucional i millorar les condicions dels treballadors amb contractes a temps parcial, que sumen més de 2 milions de persones a Espanya, la majoria dones.

 

El 8 de maig del 2019 el TJUE va afirmar, responent a qüestions perjudicials del Tribunal Suprem de Justícia de Castella i Lleó que la legislació espanyola podria donar lloc a una discriminació indirecta per raó de sexe, contrària a la Directiva sobre el principi d’igualtat de tracte, ja que el 75% dels treballadors a temps parcial són dones. El TJUE va posar de manifest que les disposicions nacionals objecte de la controvèrsia tenen, en la major part dels casos, efectes desfavorables pels treballadors a temps parcial respecte dels treballadors a temps complet. “El TJUE va concloure que aplicar addicionalment un coeficient de parcialitat relatiu al treball a temps parcial va més enllà del necessari per a aconseguir aquest objectiu i representa per aquest grup de treballadors, un import de la pensió de jubilació superior a la que resultaria únicament al tenir en consideració la seva jornada de treball”.

 

El Tribunal Constitucional va fallar el juliol del 2019 en un sentit semblant, rebutjant la diferència que es dona en “la reducció addicional de la base reguladora, mitjançant un percentatge derivat d’un coeficient de parcialitat que minva el número efectiu de dies cotitzats. A més, constitueix una discriminació indirecta per raó de sexe a l’evidenciar-se estadísticament que la majoria dels treballadors a temps parcial són dones”.

 

Amb la modificació de l’article 247 de la LGSS, deixarà de ser determinant la durada de la jornada laboral i una persona que treballi vuit hores diàries cotitzarà el mateix que un treballador a mitja jornada, fet que permetrà arribar abans al període cotitzat necessari per a accedir a la pensió de jubilació al tenir-se en compte la cotització tot i les hores diàries i la durada de la jornada de treball.

 

Tens dubtes? Contacta amb nosaltres

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top