A partir de l’1 de novembre la DGT deixarà d’enviar notificacions en paper

A partir de l’1 de novembre del 2022, la DGT deixarà d’enviar notificacions en paper a les Persones Jurídiques. A partir de llavors es notificarà exclusivament de manera electrònica a través de la Direcció Electrònica Vial (DEV). 

Per a donar d’alta al DEV serà necessari utilitzar un certificat digital en vigor i facilitar un correu electrònic i un telèfon mòbil on rebre els avisos de les notificacions pendents. En cas de no donar-se d’alta, s’assignarà d’ofici una direcció electrònica vial, on es realitzaran les notificacions pertinents. Recorda que, si no es comunica a la DGT un correu electrònic o telèfon mòbil per a aquesta finalitat, no es rebran els avisos de la posada a disposició de les notificacions de multes de trànsit. 

Serà necessari disposar d’un certificat digital en vigor i que faciliti almenys un correu electrònic i un telèfon mòbil de manera que pugui rebre els avisos de les notificacions pendents:  

https://sedeapl.dgt.gob.es:9443/WEB_NTRA_CONSULTA/suscripcionNostraIdiomaPostback.faces ?idioma=es

Per a més informació pots consultar aquest enllaç: https://sede.dgt.gob.es/es/otros-tramites/direccion-electronica-vial/

LA DGT està enviant mails avisant d’aquest tema. T’enviem un exemple de correu electrònic: 

Le informamos que está disponible una nueva comunicación para S*************** SOCIEDAD LIMITADA con NIF/NIE ***734*** con los siguientes datos:

  • Organismo emisor: Jefatura Central de Tráfico con DIR3 (E00130201) 
  • Identificador: 2+++++++++++++657cc 
  • Concepto: OBLIGATORIEDAD DE DIRECCION ELECTRONICA VIAL EN PERSONAS JURIDICAS L13 

Puede acceder a esta comunicación en la Dirección Electrónica Habilitada única (DEHú), disponible en: dehu.redsara.es
Gobierno de España

 

IMPORTANT:
Des de TAX Economistes i Advocats no gestionarem aquestes notificacions a no ser que sigui una gestió d’àmbit fiscal i/o laboral.

En aquest sentit, et recomanem que et donis d’alta seguin l’enllaç que t’hem indicat en aquest mail. Si vols que aquesta alta al servei per rebre les notificacions te la gestionem des de TAX, t’informem que els nostres honoraris són de 35 €+ IVA

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top