A partir de l’1 d’abril de 2023, els treballador@s ja no hauran d’entregar la baixa mèdica a l’empresa

El BOE del passat dijous 5 de gener publica una novetat important: els treballador@s ja no hauran de portar la baixa mèdica a l’empresa.

Quan entra en vigor aquesta novetat?

El dia 1 d’abril de 2023.

A partir d’aquesta data, els metges d'atenció primària ja no entregaran dues còpies del comunicat mèdic d'incapacitat temporal als treballadors amb baixa mèdica. La tradicional còpia per entregar a l'empresa desapareix i la persona que està malalta ja no serà la responsable de portar en mà aquest certificat a la feina.

La gestió serà telemàtica i seran els metges, la Seguretat Social, les mútues i les empreses els responsables d'intercanviar-se els documents necessaris, sense intervenció del treballador afectat, per gestionar la baixa o l'alta mèdica.

Aquests són els principals canvis en la gestió de les baixes, les confirmacions i les altes mèdiques:

  • El personal mèdic només entregarà un comunicat de baixa, confirmació o alta a l'usuari, que és l'actual exemplar per al treballador.
  • S'elimina la segona còpia, la de l'empresa, que rebrà la informació de manera telemàtica.
  • La persona treballadora ja no és la responsable d'entregar el comunicat a l'empresa, l'entitat gestora o la mútua, per evitar tràmits feixucs per a qui està malalt o en situació d'incapacitat temporal.
  • En el cas de baixes de menys de cinc dies s'emetran al mateix temps els comunicats de baixa i d'alta mèdica, com fins ara. Si la persona afectada no s'ha recuperat, podrà demanar una revisió abans que es faci efectiva l'alta i el metge podrà emetre el comunicat de confirmació si encara no està en condicions de tornar a treballar.
  • Les baixes mèdiques de més de 5 dies inclouran la data de revisió mèdica prevista, com fins ara. Els terminis màxims en què s'han de fer aquestes revisions i les posteriors en cas de confirmació de baixa varien en funció de si la baixa mèdica és d'entre 5 i 30 dies, de 31 dies a 2 mesos o a partir dels 61 dies.
  • Les revisions mèdiques de confirmació de baixa o d'alta es podran avançar als terminis previstos quan l'empresa o la mútua ho considerin necessari, en funció de l'evolució del pacient.

Qui gestionarà les baixes mèdiques i com?

A partir de l'abril, el procés de gestió de les baixes, confirmacions o altes mèdiques serà el següent:

  • El metge o la mútua enviaran el comunicat mèdic d'incapacitat temporal a la Seguretat Social de manera immediata o amb un dia hàbil de marge com a màxim.
  • La Seguretat Social comunicarà a l'empresa la informació rebuda.
  • Un cop rebuda la notificació, l'empresa tindrà un màxim de 3 dies hàbils per formalitzar les dades necessàries a través del sistema RED per gestionar aquest tràmit. Si no ho fa dins del termini establert, serà sancionada.
Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top