A partir d’avui s’amplia a 50.000€ el límit exempt per a sol·licitar ajornaments de deutes tributaris

Dissabte 10 de juny es va publicar al BOE l’Ordre HFP/583/2023, del 7 de juny, per la qual s’eleva a 50.000 euros el límit exempt de l’obligació d’aportar garanties a les sol·licituds d’ajornament o fraccionament de deutes derivats de tributs cedits la gestió recaptatòria dels quals correspon a les comunitats autònomes.

 

És important recordar que en un TAX Informa publicat anteriorment, vam comunicar que, des del passat 15 d’abril, s’ampliava de 30.000€ a 50.000€ el límit exempt d’aportar garanties per a sol·licitar ajornaments (però només les estatals). A més, també s’ampliaven els terminis màxims de pagament per les sol·licituds d’ajornament sol·licitades també a partir del 15 d’abril:

  • Per les persones físiques, els terminis s’eleven de 12 a 24 mesos.
  • Per les persones jurídiques, els terminis s’eleven de 6 a 12 mesos.

 

Doncs bé, a partir d’avui, aquest import de 50.000€ es fa extensiu a les sol·licituds d’ajornaments o fraccionaments de deutes de tributs cedits la gestió recaptatòria dels quals correspongui a les Comunitats Autònomes.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top