A la meva empresa li correspon un import per a Formació Bonificada?

T’informem que la teva empresa disposa d’un crèdit anual per a finançar la formació dels seus treballadors sense cap cost per a l’empresa.

 

Què és la formació bonificada a través de la Fundació Estatal per a la Formació en l’Ocupació (FUNDAE)?

El crèdit per a la formació que assigna el Ministeri de Treball i Immigració, permet a l’empresa formar els seus treballadors bonificant les despeses de formació a càrrec de les quotes de cotització a la Seguretat Social a través de la FUNDAE, que és l’òrgan encarregat de la gestió de la bonificació.

 

Com es calcula l’import per a bonificar-se en formació?

L’Import total s’estableix anualment i depèn de dos factors: de la quantitat ingressada per cada empresa l’any anterior en concepte de quota de formació professional i de la mitjana de treballadors de plantilla de l’empresa. Tota empresa, tot i que l’import resultant sigui menor, sempre té assignat un mínim de 420€, que també és el crèdit que tenen les empreses de nova creació.

Són moltes les empreses que no estan aprofitant aquestes bonificacions en les seves cotitzacions, ja sigui per no haver iniciat els tràmits corresponents previs a la realització de la formació, per no realitzar accions formatives o per manca d’informació sobre aquest tema.

La formació és un actiu capital per a l’empresa. No perdis el crèdit destinat a la formació dels teus treballadors.

 

RECORDA: Les empreses de menys de 50 treballadors podran comunicar a l’Administració Pública competent, durant el primer semestre de l’exercici en curs, la voluntat d’acumular el seu crèdit de formació amb el del següent o els dos següents exercicis, de manera que el crèdit de formació no disposat en un exercici es podrà aplicar en el següent o fins als dos següents, segons la voluntat manifestada per l’empresa. Les quanties no disposades a l’últim dels exercicis esmentats es consideraran desestimades per les empreses i no es podran recuperar per a exercicis futurs.

 

Vols saber l’import que li correspon a la teva empresa?

Si ets client de TAX i vols que et recordem quin és l’import que tens pendent actualment per a bonificar-te, contacta amb el teu assessor/a laboral.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top