10 d’agost: últim dia per donar-se d’alta a la finestreta única pel nou règim d’IVA de les vendes online

Quan acaba el termini per donar-se d’alta?
El termini acaba el 10 d’agost del 2021.

El model 035 d’alta s’ha de realitzar amb caràcter previ al trimestre que s’apliqui, però el termini per a presentar-lo és fins el desè dia del mes següent al de la primera entrega o presentació que s’hagi d’incloure al règim exterior de la Unió o al règim de la Unió. Això s’aplica als nous inicis d’activitat, o com a mesura d’emergència, a les empreses que no sabien que hi havia novetats en l’IVA i ho han vist quan els terminis ja estaven vençuts.

 

Per què serveix la finestreta única?
El passat 1 de juliol, amb l’entrada en vigor de les noves normes de l’IVA sobre activitats transfrontereres de comerç electrònic amb consumidors finals, es van donar diversos canvis, entre ells:

  • Reducció del límit per haver de tributar al destí per les vendes a distància a consumidors finals europeus: 10.000€ anuals. Si aquesta xifra se supera s’ha d’aplicar l’IVA del país on estigui establert el comprador.

La finestreta única s’ha creat per tal que no sigui necessari donar-se d’alta a cada un dels  estats membres on es vengui a distància per ingressar l’IVA corresponent. Així doncs, el registre en un sol estat membre és vàlid per les vendes realitzades en qualsevol d’ells, presentant una única declaració de l’IVA electrònica a l’estat d’identificació i liquidant en un únic pagament tot l’IVA meritat.

 

Com s’ha de fer el registre censal?
Presentant electrònicament el formulari 035 abans que comenci el trimestre en el qual es vol aplicar el règim especial. El termini per aplicar-lo des que va entrar en vigor l’1 de juliol va finalitzar el 30 de juny, però com que es tractava d’un termini de 12 dies i moltes empreses no van arribar-hi a temps, per tal d’evitar que s’hagin de donar d’alta en cada un dels estats on venen, es va estipular que:

“El règim especial s’aplicarà a partir de la data de la primera entrega o prestació, sempre que l’empresari o professional que designi Espanya com a Estat membre d’identificació, presenti a l’Agència Estatal d’Administració Tributària, com a molt tard el desè dia del mes següent al de la primera entrega o prestació, la informació sobre l’inici de les activitats a les quals s’aplicarà el règim, a través d’omplir el formulari 035 disponible a aquests efectes a la Seu electrònica de l’Agència Estatal d’Administració Tributària”.

Per tant, si ha passat el termini, pots presentar el model 035 abans del 10 d’agost indicant que has iniciat les operacions l’1 de juliol del 2021.

 

Quines obligacions implica l’alta a la finestreta única?
Per declarar i ingressar l’IVA a tots el Estats membres on s’hagin venut els teus productes hauràs de presentar el model 369 en el mes següent al trimestre al qual faci referència.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top